Get Adobe Flash player

 

برخی از زمینه های فعالیت مرکز رشد به شرح زیر می باشد :

 

1 – الکترونیک ومخابرات

1-1 -  سامانه های ارتباط رادیویی ( رادیو هوشمند – رادیو شناختگر – طیف گسترده )

2-1-تقویت کننده های رادیویی

3-1 - پردازش سیگنال ها ی صوتی وتصویری و رادیویی

2 – روبات های تاکتیکی و شناسایی به همراه ناوبری

3- پهپادهای عمود پرواز و رادار گریز با مداومت پروازی بالا و سیستم خلبان خودکار

4 - فنآوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

1-4 - مواد اولیه

2-4- مواد پلیمری

3-4 - نانو

4-4 -مواد دارویی کاربردی در طب دفاعی

5-4 – بیو شیمی

6 -4- بیو تکنولوژِی

5- ایمن سازی  اسناد

       1-5 - تولید کاغذ وپلیمر

       2-5 -  هولو گرام

1-    5 - هوشمند سازی اسناد 

2-    5- تولید جوهر و مرکب های ایمن