Get Adobe Flash player

نحوه همکاری :

           شرکتهای دانش بنیان ، دانشجویان و اساتید توانمند ، که قادر به انجام پروژه در زمینه های فعالیت مرکز رشد بعثت می باشند می توانند با مراجعه به سایت در قسمت  شرایط همکاری وجذب فرم های مربوط را تکمیل نموده و با ارسال رزومه کاری توسط پست الکترونیکی سایت یا از طریق صندوق پستی تمایل خود را به همکاری اعلام دارند و مرکز رشد بعثت با در اختیار قرار دادن امکانات و خدمات مورد نیاز به صاحبان ایده حمایت های لازم را در صورت نیاز انجام خواهد داد .

فرایند همکاری :

1-    مراجعه به مرکز رشد از طریق سایت و تکمیل فرم های همکاری

2-    مصاحبه اولیه و تعیین سطح توانمندی توسط مرکز رشد

3-    واگذاری پروژه مورد توافق

4-    تهیه پیشنهاد پژوهشی و نحوه اجرا توسط مجری

5-    بررسی اولیه پیشنهاد

6-     تصویب پیشنهاد

7-    عقد قرارداد

ادامه سیر مراحل اجرایی طبق ضوابط