Get Adobe Flash player

 

مرکز رشد بعثت :  به منظور گسترش فرهنگ دفاعی و حمایت از دانشگاهیان و نخبگان و هسته های بسیجی و واحد های کوچک و متوسط فناور و دانش بنیان ایجاد شده است .

 

دانشگاهیان : دانشجویان بسیجی ، دانشجویان کسر خدمت ، دانشجویان نخبه ، فارغ التحصیلان و اساتید .

 

هسته ­های بسیجی : هسته ­های متشکل از بسیجیان توانمند و صاحب ایده اطلاق می شود که از طریق بسیج دانشجویی یا سازمان­ بسیج علمی کشور معرفی و جذب شده باشند.

 

دانشجویان نخبه : به دانشجویانی که از طریق بنیاد ملی نخبگان احراز نخبگی شده باشند .

 

دانشجویان کسر خدمت : دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل و یا فارغ التحصیل بوده و توسط مراکز رشد با هماهنگی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح برای انجام پروژه به کارگیری شوند .

 

 واحد فناور : واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده و با توجه به اساسنامه پیشنهادی در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس و انتقال فناوري در جهت دفاعی نمودن نتايج تحقيقات و ایده های مورد نیاز مرکز رشد بعثت گام بر می دارد.

 

واحد كوچك فناور : به واحدی گفته می شود که متشکل از افراد مستعد و صاحب ایده دفاعی باشند و ابتدای شروع به کار و تاسیس آنها در مرکز رشد بعثت بیش از یک سال نباشد .

 

واحد متوسط فناور : به واحدی گفته می شود که متشکل از افراد مستعد و صاحب ایده دفاعی باشند و ابتدای شروع به کار آنها بیش از دو سال در مرکز رشد بعثت باشد و یا به محصول دفاعی قابل ارایه رسیده باشند.

 

پروژه : مجموعه ای از فعالیت ها ی منسجم و پیوسته که به منظور هدف خاصی طبق زمان بندی و هزینه معین و با  کیفیت استانداردی تعریف شده باشد .